Bruno Ferrero: Ami fontos – A rózsa

Ami fontos A rózsaMár említettem, szeretem a kisebb lélegzetvételű könyveket. Miért is ne? Carducci olasz költő írta: „Aki húsz szóval mond el olyasmit, amire tíz is elég, az egyéb hitványságokra is képes.” Milyen igaza van. Szerintem.

A minap láttam a tv-ben egy filmet. Az egyik jelenetben egy öregúr átnyújt egy 17 éves lánynak egy Tolsztolj kötetet. Fél kézzel… Még jó, hogy jövő nyárig adott időt a lánynak, hogy kiolvassa. Ferrero könyve vallási ihletettségű, de közel sem annyira, hogy csak azok számára nyújtson élményt, akik minden vasárnap a templomban hallgatják a misét. Sőt…

Folytatás

Tao út a vezetéshez

Még taokarácsony előtt fedeztem fel az egyik áruházban az SHL sorozatban megjelent  című könyvet. A borítón lévő nagyon rövid ismertetőt elolvasva szinte rögtön le is tettem az amúgy nagyon szép kivitelű könyvet. A Tao Te King számomra olyan, mint a gyakorló kereszténynek a Biblia. ’’A Könyv’’. Valószínűleg bennem van a hiba, s el kellene gondolkodnom rajta, hogy például a Jézus tőzsdetippjei, vagy Mohamed próféta útmutatása vállalatvezetőknek a piacgazdaságra való áttéréshez, és más hasonló című könyvek miért is ne lehetnének őszinte, mélyérzésű szent apokrifek, de kellő mennyiségű szennyezetlen levegő és csenddel teli meditációs idő híján egyelőre sajnos nagyon halvány a képzelőerőm mindehhez.

Folytatás

Tony Parsons: Férj és feleség

Kezdetben volt az “Apa és fia”, amely a maga katartikus módján szólt egy önmagát kereső harmincas férfi magához és a világhoz való viszonyáról. Akkor és ott Harry életét házasságának összeomlása, illetve a “gyermekét egyedül nevelő apa” szerepe töltötte ki, ezért nem tűntek fel annyira a gyarlóságai. Sőt, szinte könnyekig meghatódtunk, amikor felülemelkedve saját vágyain és érdekein, kizárólag a fia jövőjét szem előtt tartva lemondott róla.

Most pedig van a “Férj és feleség”, amelyben Harry akarva akaratlanul felfedi szinte minden emberi gyarlóságát. Kiderül, nem tudja elviselni, ha valaki nem olyan odaadással és rajongással szereti, vagy éppen nem ugyanolyan tökéletesnek és különlegesnek látja a fiát, mint ő. Különösen Cyd, az új feleség szenvedi meg ezt, hiszen neki is van egy kislánya, akit érthetően jobban szeret, hiszen mégiscsak a vér szerinti anyja.

Folytatás

DRMÁRIÁS: LIPÓT

Őrület bolondokházán innen és túl

drMáriás Lipót című regénye abszurd történet, egyben a valós események fantázia szülte görbe tükre az OPNI (Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet), egy beteg sötétben tapogatózó elméjén keresztül. A regény valójában egyetlen, alig tagolt, kezdet és befejezés nélküli mondat, amely az egyes gondolat- és eseménysorok végén megszakad, de nem zárul le, majd egy oldallal később töretlenül folytatódik tovább – ahogy az egész kórházeladás kezdete is homályos, és az épület további sorsa távolról sem végleges még az orvosok és betegek kiköltözése ellenére sem, amint ezt a könyv víziója is megjeleníti.

Folytatás